Zięba , J., Buda-Ożóg, L., & Skrzypczak, I. (2020). Factors determining the quality of masonry – differentiation of resistance and reliability. Budownictwo I Architektura, 19(4), 127-138. https://doi.org/10.35784/bud-arch.2127