WAŚNIEWSKI, T.; KOŁODZIEJCZYK, E. Ductility and internal forces redistribution in lightweight aggregate concrete beams. Budownictwo i Architektura, v. 19, n. 4, p. 089-099, 2 Nov. 2020.