KOŁODZIEJCZYK, E.; WAŚNIEWSKI, T. Nonlinear analysis of lightweight aggregate concrete columns. Budownictwo i Architektura, v. 19, n. 3, p. 077-087, 11 Aug. 2020.