Pradelok, Stefan, Piotr Bętkowski, Adam Rudzik, and Piotr Łaziński. 2013. “Engineering Modelling of Structural Details of a Bridge”. Budownictwo I Architektura 12 (2), 055-062. https://doi.org/10.35784/bud-arch.2073.