Burdziński, Marcin, Maciej Niedostatkiewicz, and Patryk Ziółkowski. 2020. “Tests of Bond Between Concrete and Steel Bars – Literature Background and Program of Own Research”. Budownictwo I Architektura 19 (3), 005-019. https://doi.org/10.35784/bud-arch.2149.