Waśniewski, T., and E. Kołodziejczyk. “Ductility and Internal Forces Redistribution in Lightweight Aggregate Concrete Beams”. Budownictwo I Architektura, Vol. 19, no. 4, Nov. 2020, pp. 089-9, doi:10.35784/bud-arch.2124.