Kołodziejczyk, E., and T. Waśniewski. “Nonlinear Analysis of Lightweight Aggregate Concrete Columns”. Budownictwo I Architektura, Vol. 19, no. 3, Aug. 2020, pp. 077-8, doi:10.35784/bud-arch.2138.