[1]
Grzesińska, M., Waszczyńska, M. and Pańczyk, B. 2016. JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 6, 4 (Dec. 2016), 73-76. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5194.