[1]
Fiderek, P., Jaworski, T., Banasiak, R., Nowakowski, J., Kucharski, J. and Wajman, R. 2017. INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 7, 1 (Mar. 2017), 17-23. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4576.