[1]
Gajewski, P. 2017. A REVIEW OF CONTROL METHODS OF WIND TURBINE SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 7, 4 (Dec. 2017), 32-37. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7252.