[1]
Rymarczyk, T., Adamkiewicz, P. and Tchórzewski, P. 2017. IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 7, 1 (Mar. 2017), 101-104. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4595.