[1]
Rymarczyk, T., Polakowski, K. and Sikora, J. 2019. A NEW CONCEPT OF DISCRETIZATION MODEL FOR IMAGING IMPROVING IN ULTRASOUND TRANSMISSION TOMOGRAPHY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 9, 4 (Dec. 2019), 48-51. DOI:https://doi.org/10.35784/iapgos.131.