[1]
Kania, B. 2017. ELECTRON SOURCE WITH HOT CATHODE SIMULATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 7, 2 (Jun. 2017), 54-57. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4839.