[1]
Krawczyk, R., Kolasiński, P., Linczuk, P., Zabołotny, W., Poźniak, K., Zienkiewicz, P., Romaniuk, R., Wojeński, A., Kasprowicz, G., Czarski, T. and Chernyshova, M. 2017. INTO THE FAST TOMOGRAPHIC POSTPROCESSING IN TOKAMAKS. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 7, 3 (Sep. 2017), 15-18. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5207.