[1]
Gut, K., Skublewska-Paszkowska, M., Łukasik, E. and Smołka, J. 2017. COMPARISON OF PROGRAMMING LANGUAGES ON THE IOS PLATFORM IN TERMS OF PERFORMANCE. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 7, 3 (Sep. 2017), 33-36. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5211.