[1]
Kłosowski, G. and Rymarczyk, T. 2017. USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 7, 3 (Sep. 2017), 99-102. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5226.