[1]
Bomba, A., Klymyuk, Y. and PrysіazhnіukI. 2020. COMPUTER PREDICTION OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF RAPID CONE-SHAPED ADSORPTION FILTERS WITH CHEMICAL REGENERATION OF HOMOGENEOUS POROUS LOADS. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 10, 4 (Dec. 2020), 19-24. DOI:https://doi.org/10.35784/iapgos.2107.