[1]
Gromaszek, K. 2019. PULVERIZED COAL COMBUSTION ADVANCED CONTROL TECHNIQUES. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 9, 2 (Jun. 2019), 41-45. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2546.