[1]
Kania, K. and Rymarczyk, T. 2018. METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska. 8, 3 (Sep. 2018), 35-38. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5281.