(1)
Grzesińska, M.; Waszczyńska, M.; Pańczyk, B. JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE. IAPGOS 2016, 6, 73-76.