(1)
Wilczyńska, A.; Czarnacka, K.; Kociubiński, A.; Kołtunowicz, T. Development of Deposition Technology and AC Measurement of Copper Ultrathin Layers. IAPGOS 2022, 12, 36-39.