Harasim, D., & Kisała, P. (2015). INTERROGATION SYSTEMS FOR MULTIPLEXED FIBER BRAGG SENSORS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(4), 77-84. https://doi.org/10.5604/20830157.1176580