Chaber, B., & Starzyński, J. (2014). COMPARISON OF NUMERICAL MODELS OF PORTS OF A STRIPLINE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(4), 45-48. https://doi.org/10.5604/20830157.1130184