Kubicki, J. (2016). GLOW RADIATOR CO2. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 6(1), 16-20. https://doi.org/10.5604/20830157.1194256