Gosztyła, M. (2016). MAINTENANCE OF TIME STANDARDS IN THE DEPARTMENT OF REFERENCE STANDARDS IN ZIELONKA. CONTRIBUTION INTO THE CREATION OF THE POLISH ATOMIC TIME SCALE TA (PL). Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(3), 20-23. https://doi.org/10.5604/20830157.1212260