Grzesińska, M., Waszczyńska, M., & Pańczyk, B. (2016). JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(4), 73-76. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5194