Fiderek, P., Jaworski, T., Banasiak, R., Nowakowski, J., Kucharski, J., & Wajman, R. (2017). INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 7(1), 17-23. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4576