Grudzień, K., & Sankowski, D. (2017). METHODS FOR MONITORING GRAVITATIONAL FLOW IN SILOS USING TOMOGRAPHY IMAGE PROCESSING . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(1), 24-29. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4577