Gauda, K., & Pasierbiewicz, K. (2019). APPLICATION OF OPTICAL PROFILOMETRY IN THE ANALYSIS OF THE DESTRUCTION PROCESS OF RENOVATION ORGANIC COATINGS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 9(4), 22-25. https://doi.org/10.35784/iapgos.124