Gajewski, P. (2017). A REVIEW OF CONTROL METHODS OF WIND TURBINE SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 7(4), 32-37. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7252