Rymarczyk, T., Adamkiewicz, P., & Tchórzewski, P. (2017). IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(1), 101-104. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4595