Pańczyk, M., & Sikora, J. (2017). BOUNDARY ELEMENT METHOD MODYFICATIONS FOR USE IN SOME IMPEDANCE AND OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICATIONS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(1), 154-160. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4606