Kania, B. (2017). ELECTRON SOURCE WITH HOT CATHODE SIMULATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 7(2), 54-57. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4839