Mbarek, F., Mosorov, V., & Wojciechowski, R. (2017). WEB SERVER LATENCY REDUCTION STUDY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 7(3), 51-55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5215