Słoń, G. (2017). MODIFIED METHOD OF INTRODUCING THRESHOLDING FUNCTIONS IN MODELS OF RELATIONAL FUZZY COGNITIVE MAPS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(3), 86-89. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5223