Kłosowski, G., & Rymarczyk, T. (2017). USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(3), 99-102. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5226