Zieliński, T. (2017). THE ANALYSIS OF SENSORY PLATFORM FOR USE IN THE INTERNET OF THINGS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(3), 103-106. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5227