Malesa, B., & Mazurek, M. (2014). HYPERFINE INTERACTIONS IN (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 CERAMICS PREPARED BY MECHANICAL ACTIVATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 4(2), 16-19. https://doi.org/10.5604/20830157.1109265