Tchórzewski, P. (2014). ELECTRON OSCILLATIONS IN A QUANTUM DOT SYSTEM – NUMERICAL ANALISIS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 20-23. https://doi.org/10.5604/20830157.1109267