Kasiński, K. (2013). DISCRIMINATOR FOR TIMESTAMPING IN STRIP DETECTOR READOUT INTEGRATED CIRCUITS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(1), 25-28. https://doi.org/10.35784/iapgos.1434