Lipnicki, P. (2013). SMART GRIDS – GENERAL REVIEW OF SYNCHRONIZATION TECHNIQUES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(3), 18-23. https://doi.org/10.35784/iapgos.1457