Grzywocz, J. (2013). HYBRID FINITE ELEMENT METHOD IN MODELING OF MACHINE TOOLS KCI 210/280 NM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 3(4), 3-6. https://doi.org/10.35784/iapgos.1468