Bomba, A., Klymyuk, Y., & PrysіazhnіukI. (2020). COMPUTER PREDICTION OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF RAPID CONE-SHAPED ADSORPTION FILTERS WITH CHEMICAL REGENERATION OF HOMOGENEOUS POROUS LOADS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 10(4), 19-24. https://doi.org/10.35784/iapgos.2107