Szymaniec, S., Szymocha, S., & Miszuda, Łukasz. (2019). THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 74-77. https://doi.org/10.35784/iapgos.27