Rymarczyk, T., & Sikora, J. (2021). SINGULAR INTEGRATION IN BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR HELMHOLTZ EQUATION FORMULATED IN FREQUENCY DOMAIN. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 11(4), 4-8. https://doi.org/10.35784/iapgos.2836