Michalska-Ciekańska, M. (2022). NEURAL NETWORKS FROM KERAS IN SKIN LESION DIAGNOSTIC. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 40-43. https://doi.org/10.35784/iapgos.2876