Kłosowski, G., & Rymarczyk, T. (2022). APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN WALL MOISTURE IDENTIFICATION BY EIT METHOD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 20-23. https://doi.org/10.35784/iapgos.2883