Wilczyńska, A., Czarnacka, K., Kociubiński, A., & Kołtunowicz, T. (2022). Development of deposition technology and AC measurement of copper ultrathin layers. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 36-39. https://doi.org/10.35784/iapgos.2888