Styła, M., & Adamkiewicz, P. (2022). HYBRID NAVIGATION SYSTEM FOR INDOOR USE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 10-14. https://doi.org/10.35784/iapgos.2892