Styła, M., & Adamkiewicz, P. (2022). OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 28-35. https://doi.org/10.35784/iapgos.2894